Одеська обласна програма

Одеський обласний благодійний фонд реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє» (ООБФРДІ «Майбутнє»)

Для здійснення реабілітаційних послуг на кожного отримувача реабілітаційних послуг реабілітаційна установа повинна мати необхідний пакет документів, зокрема:
 
1) заяву про надання послуг із реабілітації (заповнюється у Реабілітаційному центрі);
2) копію документу, що посвідчує особу отримувача реабілітаційних послуг (свідоцтво про народження дитини або паспорт дитини);
3) копію документу, що посвідчує особу батьків або законних представників отримувача реабілітаційних послуг;
4) копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або відповідної сторінки паспорту (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків);
5) виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/0) (для дітей з інвалідністю);
 6) копію індивідуальної програми реабілітації, видану лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю);
7) висновок лікарсько-консультативної комісії державного або комунального закладу охорони здоров’я з рекомендаціями стосовно надання послуг (для дітей з діагностикою захворювань нервової системи й опорно-рухового апарату, без інвалідності);
8) копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів реабілітаційних послуг, які є внутрішньо переміщеними особами);
9) копію документа, який підтверджує статус дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування (для дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування);
10) згоду на обробку персональних даних (заповнюється у Реабілітаційному центрі).

Як дізнатись про можливість проходження курсу в ООБФРДІ «Майбутнє» дитині без інвалідності?
Потрібно записатися на прийом до невролога або психіатра нашого Центру, щоб пройти обстеження та дізнатися про можливість проходження курсу реабілітації за визначеним діагнозом. 
Реєстратура:
+38 066 270 03 97
+38 066 270 04 73
+38 048 753 36 58