За Постановою КМУ №309


Діти з інвалідністю з усієї України можуть пройти реабілітацію у нашому Центрі за рахунок коштів державного бюджету (за Постановою КМУ №309).

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 309 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю», ООБФРДІ «Майбутнє» (Дитячий реабілітаційний центр ім. Бориса Літвака) включений до Переліку реабілітаційних установ, закладів охорони здоров’я України, які здійснюють реабілітаційні заходи для дітей з інвалідністю.

Категорії осіб, яких обслуговує реабілітаційна установа:
 • діти з інвалідністю від 0 до 18 років;
 • діти віком до 3 років включно, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою попередження інвалідності).

Режим реабілітації (двотижневі реабілітаційні курси):
 • амбулаторно;
 • стаціонарно.

Режим роботи: цілорічний.

Ми працюємо з наступними нозологіями:
 • ураження опорно-рухового апарату;
 • ураження центральної і периферичної нервової системи, ДЦП — дитячий церебральний параліч;
 • психічні захворювання та розумова відсталість;
 • ЗСМР — затримка сенсомоторного розвитку;
 • ЗПР, ЗМР, ЗПРР — затримка психічного, мовленнєвого, психомовленнєвого розвитку;
 • РАС - розлади аутистичного спектру, аутизм;
 • ММД — мінімальна мозкова дисфункція;
 • Синдром Дауна;
 • ураження органів слуху;
 • ураження органів зору;
 • ураження внутрішніх органів.

Види реабілітації:

 • медична;
 • фізична;
 • соціальна;
 • психологічно-педагогічна;
 • послуги раннього втручання для дітей віком до 3 років включно, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою попередження інвалідності).


Як пройти курс реабілітації в ООБФРДІ «Майбутнє» дитині з інвалідністю за Постановою №309? Які документи необхідно подати?

1. Для забезпечення дитини реабілітаційними послугами один з її батьків чи її законний представник подає до управління соціального захисту населення (за місцем реєстрації або фактичним місцем проживання дитини) заяву про направлення дитини до реабілітаційної установи.

Для проходження курсу реабілітації у нашому Центрі в переліку реабілітаційних установ необхідно обрати Одеський обласний благодійний фонд реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє» (ООБФРДІ «Майбутнє»).

2. Разом із заявою подаються (із пред’явленням оригіналів) копії таких необхідних документів:
 • паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу одного з батьків дитини, супроводжуючої особи або її законного представника;
 • свідоцтво про народження дитини або паспорт громадянина України, що посвідчує особу дитини;
 • індивідуальна програма реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;
 • виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ (форма № 027/о).;
 • документ, який підтверджує статус дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування (для дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування);
 • один із передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини, одного з її батьків (законного представника), супроводжуючої особи (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті громадянина України).

3. Управління соціального захисту населення перевіряє наявність наданих документів, забезпечує облік дітей, які в порядку черговості направляються до обраної реабілітаційної установи, ознайомлює одного із батьків дитини чи її законного представника з переліком реабілітаційних установ, до яких такі особи можуть звернутися з питань забезпечення дитини реабілітаційними заходами, заносить відповідні відомості в Централізований банк даних з проблем інвалідності.

4. Управління соціального захисту населення укладає 2-сторонній договір щодо здійснення реабілітаційних заходів, у якому зазначаються строк здійснення реабілітаційних заходів у реабілітаційній установі, їх вартість тощо.

5. Дитина проходить курс реабілітації в обраній реабілітаційній установі, де складається акт виконаних робіт, який направляється управлінню соціального захисту.

6. Управління соціального захисту населення здійснює оплату реабілітаційних заходів на підставі акту виконаних робіт відповідно до укладеного договору.


Як дізнатись про можливість проходження курсу реабілітації в ООБФРДІ «Майбутнє» дитині без інвалідності?
Потрібно записатися на прийом до невролога або психіатра нашого Центру, щоб пройти обстеження та дізнатися про можливість проходження курсу реабілітації за визначеним діагнозом. 
Реєстратура:
+38 066 270 03 97
+38 066 270 04 73
+38 048 753 36 58