Одеська міська програма

Як дізнатись про можливість проходження курсу реабілітації в ООБФРДІ «Майбутнє» (Дитячому реабілітаційному центрі ім. Бориса Літвака) за Одеською міською програмою?
Потрібно записатися на прийом до невролога або психіатра нашого Центру, щоб пройти обстеження та дізнатися про можливість проходження курсу реабілітації за визначеним діагнозом.  
Реєстратура:
+38 066 270 03 97
+38 066 270 04 73
+38 048 753 36 58


Положення про порядок надання реабілітаційних та медичних послуг:

1. Цей Порядок визначає механізм надання комплексу послуг дітям з порушення розвитку та дітям груп біологічного та соціального ризику, які зареєстровані в м. Одеса (надалі - отримувач послуг).

2. Комплекс послуг — реабілітаційні, медичні та консультативно-діагностичні послуги, які надаються на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики (надалі - Послуга).

3. Надання Послуг здійснюється Одеським обласним благодійним фондом реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє» (надалі Фонд), який проводить свою діяльність відповідно до Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» та інших нормативно-правових актів у сфері реабілітації.

4. Головним розпорядником коштів бюджету Одеської міської територіальної громади є Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради (надалі - Департамент).

5. Для отримання Послуги батьки/законні представники отримувачів послуг звертаються до Фонду з наданням наступних документів: 
  • паспорт громадянина України та ідентифікаційного коду (для батьків / законних представників отримувача послуги); 
  • свідоцтво про народження та/або іншого документа, що посвідчує особу отримувача послуги; 
  • медичний висновок, індивідуальна програма реабілітації, видана лікарського-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, довідка медичного закладу із зазначенням діагнозу, тощо;
  • інші документи, які надають можливість спеціалістам Фонду визначити стан отримувача послуги.

6. Послуги надаються Одеським обласним благодійним фондом реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє» дітям з ранньою діагностикою захворювань нервової системи й опорно-рухового апарату, дітям з порушеннями фізичного й психічного розвитку, дітям з інвалідністю та дітям пільгових категорій.

7. Надання Послуги грунтується на принципах адресності та індивідуального підходу. На підставі наданих документів Фондом визначається перелік спеціалістів для здійснення діагностичних та реабілітаційних заходів, які реалізуються з урахуванням фізичного та психологічного стану дитини, рівня розладу та побажань батьків / законних представників отримувача послуги.

8. Перелік послуг (реабілітаційних заходів) визначається індивідуально, в залежності від потреб отримувача послуг.
Послуги включають: консультації лікарів, заняття з профільними лікарями і спеціалістами з реабілітації, реабілітаційні послуги (комплекс процедур), у тому числі фізичну терапію, лікувальну фізкультуру, масаж загальний, механотерапію за потребою, апаратну фізіотерапію, логопедичну корекцію, психологічну корекцію, педагогічну корекцію, соціальну адаптацію тощо).

9. Під час надання Послуг їх вартість може включати вартість проживання та харчування дитини, одного з батьків дитини чи її законного представника.

10. Гранична вартість надання Послуг не повинна перевищувати: вартість реабілітаційних послуг з урахуванням консультаційно-діагностичних послуг — 16 000 грн.; вартість реабілітаційних послуг з урахуванням консультаційно-діагностичних послуг, проживання та харчування — 25 000 грн.

11. Послуги надаються отримувачам безкоштовно.

12. За рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади повний комплекс послуг, що не перевищує граничної вартості, може бути надано отримувачу один раз на рік. За медичними показниками на підставі рішення, наданого лікарсько-консультаційною комісією (ЛКК), отримувачу може бути надано один додатковий комплекс послуг.

13. Відшкодування вартості Послуг здійснюється Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради щомісячно шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок Фонду відповідно до укладених між Департаментом та Фондом договорів на підставі Зведеного акту наданих послуг.
Зведений акт надагих послуг складається на підставі актів наданих послуг отримувачам.

14. На вимогу батьків/законних представників отримувача послуг після надання консультативно-діагностичних або реабілітаційних послуг Фонд зобов'язаний надати виписку про надані послуги.

15. Департамент має право здійснювати контроль та моніторинг за якістю та повнотою надання Послуг.

16. Бухгальерський облік, відкриття рахункув, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства, операції, пов'язані з використанням бюджетних кощтів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

17. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.