Логопедична корекція

images

Логопедична корекція – система корекційно-розвиткової роботи з корекції порушень мовленнєвого розвитку дітей, запобігання відхиленням мовленнєвого розвитку дітей. Залежно від структури мовленнєвого дефекту та ступеня його прояву вибудовується змістовний напрямок корекційної роботи.

Формування рухів органів артикуляційного апарату здійснюється в основному за допомогою артикуляційної гімнастики, яка включає вправи для тренування рухливості і переключення органів, відпрацювання певних положень губ, язика, необхідних як для правильної вимови всіх, звуків, так і для кожного звуку тієї чи іншої групи. В залежності від корекційних і виховних завдань логопед, формуючи структуру заняття, підбирає ті чи інші принципи та методи, як традиційні, так і творчо перероблені, модифіковані з урахуванням структури мовленнєвого дефекту, вікових та індивідуальних особливостей дітей. За результатами курсу відбувається консультування батьків, надаються рекомендації з організації корекційних занять вдома.

Зміст логопедичної роботи в реабілітаційному центрі:
 • формування правильних рухів артикуляційного апарату;
 • розвиток правильного дихання у дітей;
 • підготовка артикуляційного апарату до постановки звуків;
 • розвиток фонематичного слуху;
 • розвиток розуміння мовлення;
 • формування (постановка) правильної вимови звуків;
 • автоматизація поставлених звуків у складах, словах, фразах, реченнях, словосполученнях, зв’язному мовленні;
 • підготовка до здійснення елементарного звукового аналізу та синтезу;
 • диференціація звуків;
 • формування практичних навичок словотворення й словозміни;
 • закріплення навичок вимови слів різної складової структури;
 • формування правильних граматичних форм;
 • контроль за виразністю мовлення;
 • навчання дітей самостійному висловлюванню.

  PhotoDownPage1
  PhotoDownPage2
  PhotoDownPage3