Психолого-педагогічна корекція

images

Психолого-педагогічна корекція – це корекційна педагогіка для дітей від 1 до 10-12 років (раннього, дошкільного та молодшого шкільного віку). Особистість виявляється і формується у процесі діяльності. Дотримання цього принципу є важливим під час психологічної корекції дітей і підлітків. Психолого-педагогічна корекційна робота передбачає не лише тренування умінь і навичок дитини, виконання окремих завдань, спрямованих на удосконалення психічної діяльності, а й цілісну, осмислену діяльність дитини.
Корекційний процес здійснюється з урахуванням провідного виду діяльності дитини: якщо це дошкільник — у контексті ігрової діяльності, якщо школяр — у навчальній діяльності.

Корекційно-розвиткові заняття у ранньому та дошкільному віці включають:
 • сенсорний розвиток;
 • когнітивний розвиток;
 • соціальний розвиток;
 • розвиток ігрової діяльності;
 • розвиток емоційно-вольової сфери;
 • розвиток довільності, контролю за власною поведінкою;
 • розвиток дрібної моторики;
 • розвиток вищих психічних функцій: сприйняття, уваги, пам'яті, мислення, мовлення, уяви;
 • розвиток здатності до навчання.

Корекційно-розвиткові заняття у молодшому шкільному віці включають:
 • сенсорний розвиток;
 • когнітивний розвиток;
 • розвиток емоційно-вольової та соціальної сфер;
 • розвиток навчальної мотивації;
 • розвиток довільності та програмування власної діяльності, самоконтролю;
 • розвиток дрібної моторики;
 • розвиток вищих психічних функцій: сприйняття, уваги, пам'яті, мислення, мовлення, уяви;
 • розвиток просторового орієнтування;
 • розвиток здатності до навчання.
 • формування шкільних навичок (читання, письмо, рахування).

Корекційно-розвивальні заняття проводяться в двох форматах:
заняття у загальній залі корекційної педагогіки (широкий вибір дидактичних матеріалів, Монтессорі-педагогіка, корекційна педагогіка для молодших школярів);
заняття в окремому індивідуальному кабінеті (комфортні умови для дітей, що мають особливі навчальні потреби: потребують зниження рівня слухової та зорової стимуляції, мають поведінкові труднощі та недостатній рівень саморегуляції, часто відволікаються під час занять).

PhotoDownPage1
PhotoDownPage2
PhotoDownPage3