ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА
 
ДЕПАРТАМЕНТ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
 
вул. Косовська. 2Д. м. Одеса, 65074, тел.: (048) 705-І0-90 E-mail: dpsp@dpsp.omr.gov.ua. код згідно з ЄДРПОУ 36290160

Голові правління Одеського обласного благодійного фонду
реабілітації дітей - інвалідів «Майбутнє»
Михайленко В.Є.

 
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради надсилає до відома та використання у роботі Положення про порядок надання реабілітаційних та медичних послуг, яке затверджено наказом директора департаменту від 28.05.2020 року №166 (копія додається).
Просимо неухильно дотримуватися при наданні соціальних послуг та сподіваємося на подальшу співпрацю у 2020 році.


 
Заступник директора департаменту -
начальник управління фінансово -
господарського забезпечення                                                                                                                                                                     Л.Т.Горовенко


ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Н А К А З
 
від 28.05 2020 р.                                                                                                       м. Одеса                                                                                 № 166
 
Про внесення змін до наказу від 27.04.2018 року № 120
«Про затвердження Положень про порядок надання соціальних послуг
мешканцям міста Одеси в межах Міської цільової програми надання
соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам
населення міста Одеси на 2018-2020 роки»
 
З метою удосконалення і розширення переліку надання соціальних послуг та видів допомог в межах Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VII

НАКАЗУЮ:
 1. Внести зміни до наказу від 27.04.2018 року № 120 «Про затвердження Положень про порядок надання соціальних послуг мешканцям міста Одеси в межах Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки», затвердивши нові Положення та доповнити додатками 11, 12:
  1. Положення про порядок надання щомісячної муніципальної допомоги на житлово-комунальні послуги членам сім’ї померлих осіб, яким присвоєно звання Герой України (додаток 11);
  2. Положення про порядок надання реабілітаційних та медичних послуг (додаток 12).
 2. Контроль за виконанням цього наказу залишити за собою.
 
Директор департаменту                                                                                                                                                                              О.П. Китайська

Додаток 2.
до наказу директора департаменту
від 28.05.2020 
№166

«Додаток 12
до наказу директора департаменту
від 27.04.2018 року
№ 120»
 
Положення про порядок
надання реабілітаційних та медичних послуг
 1. Цей Порядок визначає механізм надання комплексу послуг дітям з порушенням розвитку та дітям груп біологічного та соціального ризику, які зареєстровані в м. Одесі (надалі - отримувачі послуг).
 2. Комплекс послуг - реабілітаційні, медичні, консультативно діагностичні послуги, які надаються організаціями на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики (надалі Послуга).
 3. Надання Послуг здійснюється:
 • Благодійним фондом «Медичний центр «Надія, Добро і Добробут»»,
 • Одеським обласним благодійним фондом реабілітації дітей з інвалідністю «Майбутнє» (надалі Фонди), які проводять свою діяльність відповідно до Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» та інших нормативно - правових актів у сфері реабілітації.
 1. Головним розпорядником коштів місцевого бюджету є департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради (надалі Департамент).
 2. Для отримання Послуги батьки/ законні представники отримувачів послуг звертаються до Фондів з наданням наступних документів:
 • паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду (для батьків/ законних представників отримувача послуги);
 • свідоцтва про народження, та/або іншого документа, що посвідчує особу отримувача послуги;
 • медичний висновок, індивідуальну програму реабілітації, видану лікарсько-консультативною комісією лікувально - профілактичного закладу, довідки медичного закладу із зазначенням діагнозу, пов’язаного з розладами аутичного спектру (обов’язково для Благодійного фонду «Медичний центр «Надія, Добро і Добробут»»), тощо;
 • інших документів, які надають можливість спеціалістам Фондів визначити стан отримувача послуги.
 1. Послуги надаються наступним категоріям:
 • Благодійним фондом «Медичний центр «Надія, Добро і Добробут»» - дітям з розладами аутичного спектру, пільговим категоріям дітей та дітям з інвалідністю;
 • Одеським обласним благодійним фондом реабілітації дітей з інвалідністю «Майбутнє» - дітям з обмеженими фізичними можливостями та дітям пільгових категорій.
 1. Надання Послуги ґрунтується на принципах адресності та індивідуального підходу. На підставі наданих документів Фондами визначається перелік спеціалістів для здійснення діагностичних та реабілітаційних заходів, які реалізуються з урахуванням фізичного та психологічного стану дитини, рівня розладу та побажань батьків/ законних представників отримувача послуги.
 2. Перелік послуг (реабілітаційних заходів) визначається індивідуально, в залежності від потреб отримувача послуг.
Послуги включають: консультації лікарів, заняття з профільними лікарями і спеціалістами з реабілітації, реабілітаційні послуги (комплекс процедур), у тому числі фізичну терапію, лікувальну фізкультуру, масаж загальний, механотерапію за потребою, апаратну фізіотерапію, логопедичну корекцію, психологічну корекцію, педагогічну корекцію, соціальну адаптацію тощо.
 1. Під час надання Послуг їх вартість може включати вартість проживання та харчування дитини, одного з батьків дитини чи її законного представника.
 1. Гранична вартість надання Послуг не повинна перевищувати:
 • вартість консультативно - діагностичних послуг - 600,0 грн;
 • вартість реабілітаційних послуг (з урахуванням консультативно -діагностичних) - 16 000,0 грн;
 • вартість реабілітаційних послуг з урахуванням консультативно -діагностичних послуг, проживання та харчування - 25 000,0 грн.
 1. Послуги надаються отримувачам безкоштовно.
 2. За рахунок коштів місцевого бюджету повний комплекс послуг, що не перевищує граничної вартості, може бути надано отримувачу лише один раз на рік.
 3. Відшкодування вартості Послуг здійснюється департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради щомісячно шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунки Фондів відповідно до укладених між департаментом та Фондом договорів на підставі Зведеного акту наданих послуг.
Договір та Зведений акт наданих послуг складається на підставі копій актів наданих послуг отримувачам.
 1. На вимогу батьків/законних представників отримувача послуг після надання консультативно - діагностичних, або реабілітаційних послуг Фонди зобов’язані надати виписку про надані послуги.
 2. Департамент має право здійснювати контроль та моніторинг за якістю та повнотою надання Послуг.
 3. Бухгалтерський облік, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства, операції, пов’язані з
  використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
 4. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Заступник директора департаменту -
начальник управління по реалізації
міських соціальних програм                                                                                                                                                                                   Л.Л. Недєва                                                  


<< Ноябрь 2022
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30НОВОСТИ

Центру - 25!!!
В честь этого события была открыта фотовыставка и проведён концерт в Одесской областной филармонии. Спасибо весм, кто остаётся с нами и помнит о Центре. 
***

Центру - 25!
На честь цієї події було відкрито фотовиставку та проведено концерт в Одеській обласній філармонії. Дякуємо всім, хто залишається з нами і пам'ятає про Центр.

Подробнее


Нам - 24 года!!! 3 сентября Детский реабилитационный центр им. Бориса Литвака празднует свой день рождения. От всей души поздравляем коллектив Центра, пациентов и людей, которые всегда находятся рядом с нами, помогают нам и верят в нас!
***

Нам - 24 роки!!! 3 вересня Дитячий реабілітаційний центр ім. Бориса Литвака святкує свій день народження. Від щирого серця вітаємо колектив Центру, пацієнтів і людей, які завжди знаходяться поруч з нами, допомагають нам і вірять в нас!


Подробнее


Дорогие пациенты! Рады сообщить, что с 13.07.2020 возобновляются курсы реабилитации. Детский реабилитационный центр им. Бориса Литвака будет работать, соблюдая санитарно-эпидемиологический режим.
---

Дорогі пацієнти! З радістю повідомляємо, що з 13.07.2020 поновлюються курси реабілітації. Дитячий реабілітаційний центр ім. Бориса Литвака буде працювати, дотримуючись санітарно-епідеміологічного режиму.

Подробнее


Архив новостей